OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Waarom deze website? PDF Print E-mail
Geschreven door Ton Verdam   

Deze website heeft als doel te publiceren over het boek Openbaring en de eindtijd in het algemeen en het standpunt van de ''Prewrath rapture" (door ons vertaald met vóór-Toorn of pre-Toorn opname) in het bijzonder.
Dit in samenspraak met de amerikaanse auteur van de website
www.prewrathrapture.com.

De artikelen zijn veelal een vertaling of bewerking van materialen van deze amerikaanse website. Daarnaast zullen gaandeweg eigen artikelen worden toegevoegd. Onze stelling is: OOK ZIJ DIE GELOVEN IN EEN OPNAME VOOR DE GROTE VERDRUKKING, GELOVEN DAT ER MENSEN ZULLEN ACHTERBLIJVEN DIE BETROUWBARE BIJBELSE INFORMATIE NODIG HEBBEN OVER WAT ER VERDER STAAT TE GEBEUREN IN DE EINDTIJD.


Aanbevelingen:
Sir Isaac Newton was Christen, en hij was een profeet.
Hij schreef meer over de Bijbel dan over de wetenschap.
Hij voorspelde onze website!
“In de eindtijd zullen er mensen opstaan die hun aandacht richten op de profetieën, en erop staan dat deze letterlijk moeten worden genomen, temidden van veel sensatie, herrie en tegenstand."

Bron: Pastor Brett Peterson

 

Ab Agtereek - predikant
''Ik heb geen computer, dus ook geen internet. Maar ik ken de strekking van de inhoud van deze website en ben in het verleden vaak met Corrie ten Boom op pad geweest. Hoewel ik de komende tijd zelf waarschijnlijk niet meer mee zal maken, sta ik volkomen achter de boodschap.
Gods volk moet worden toebereid om die hele weg te gaan.
''In verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard… worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.'' (Almere, 25-01-2009)

 

David Pawson - bijbelleraar

"Het is veel beter om gelovigen te waarschuwen dat ze zich voor moeten bereiden voor de 'Grote Verdrukking' om daarna te ontdekken dat ze er niet doorheen hoeven dan om ze te vertellen dat ze zich daar niet voor hoeven voor te bereiden om er alsnog achter te komen dat ze dat wel hadden moeten doen.'' (uit: When Jesus Returns, blz. 198)